Voor kinderen van het vijfde en zesde leerjaar.

In de media

(J)TA Kortrijk
Diploma-uitreiking